Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
qcharska
6491 8b80
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
qcharska
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
qcharska
qcharska
1602 db45 390
Reposted fromhepi hepi viajemkartofle jemkartofle
qcharska
0306 3cd3 390
Reposted frompimpus pimpus viajemkartofle jemkartofle
qcharska
5163 ede6 390
qcharska
qcharska
4597 0e56 390

mywaywardboys:

Emma Watson: shutting it down

qcharska
qcharska
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
qcharska
qcharska
Tańczą jak para co tańczy od lat
Któryś już sezon
Który nie wiedzą, nie
Powoli, powoli, coś ten teges
Sobie przypomina, że ją dobrze zna
On pamięta włosy jej krótkie
Ona za to wie jak on reaguje na wódkę
— Bitamina - "Znajoma Nieznajoma"
qcharska
qcharska
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
qcharska
9549 aa3b 390
Yup.
Reposted fromsiara siara viajemkartofle jemkartofle
qcharska
8248 1d0a 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viajemkartofle jemkartofle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl